Menu Content/Inhalt
Titulka
Nadácia IBD

Nadáciu riadi správna rada,ktorá sa skladá z nasledovných členov:

Prof. Dr. Juraj Pechan C.Sc.prednosta chirurgickej kliniky NOU
Prof.MuDr.Marian BátovskýC.Sc.prednosta gastroenterologickej kliniky,Antolská 4
Pani Olga Feldeková

Ing. Tomáš Gertler
 

Predsedom správnej rady je Ing. Tomáš Gertler.

Správcom nadácie je pani Iveta Augustínová.

 

Cieľom nadácie je združovať finančné prostriedky, ktoré sa môžu investovať do prístrojovej techniky,výskumu ulceróznej kolitídy a Crohnovej choroby, prispievať na rôznorodé akcie a kongresy dotýkajúce sa tohto ochorenia.

Nadácia v tomto smere bude využívať pacientskú základňu,za účelom výskumu jednotlivých metód pri tomto netradičnom ale veľmi rozsiahlom ochorení.

V tomto smere bude nadácia podporovať aj priamo súvisiaci výskum tohto ochorenia, nakoľko ako je známe sa jedná  o širokospektrálne ochorenie, zasahujúce aj iné orgány ako gastrointestinálny trakt.

Nebýva zriedkavým javom predchádzajuce ochorenie na reumatickú horúčku, zastavenie rastu u pubertánej mládeže, očné, ušné alebo kožné komplikácie.

 

Nadácia IBD vznikla za účelom podpory pacientskej základne z IBD ktorá združuje členskú bázu chorých na Ulceróznu kolitídu a Crohnovu chorobu.

Je to združenie lekárov a pacientskej bázy za účelom prepojenia vedomostí o chorobe a o možnej kauzálnej liečbe ešte v dostupnom čase, s prihliadnutím aj na vedľajšie účinky tejto diagnózy,ako renálna insuficiencia tvorba uretholithiaz,ako aj rôznorodých respiračno-pľucnych chorôb.  

 
 

Novinky

Ďakujeme všetkým, ktorí chcú poukázať 2% zo zaplatenej dane v prospech nadácie

číslo účtu nadácie IBD je 2247398857/0200 vo VUB banke

IBAN: SK 92 0200 0000 0022 4739 8857

BIC: SUBASKBX