Menu Content/Inhalt
Titulka arrow Medzinárodná spolupráca
Medzinárodná spolupráca PDF Tlač E-mail

Správna rada nadácie sa nechce zaoberať len realizáciou v rámci Slovenskej republiky,ale hodlá do svojej práce zapojiť aj medzinárodné inštitúcie ako Nadáciu Quest  for Cure, ktorá je založená pri Európskej federácii združujúcej európske asociácie, EFCCA ktorej členom od roku 1995 je aj Slovak Crohn Club.

Zároveň chceme spolupracovať aj s nadáciami tohto charakteru v Nemecku v Anglicku a vo Francúzsku.

Je len samozrejmé že donormi týchto nadácii su veľké farmaceutické firmy ako firma Falk, Ferring, MSD, Abbott Laboratories a ABBVIE .

Tento spôsob prílivu finančných prostriedkov, ktorý tieto nadácie využívajú chceme takisto zaviesť aj v Slovenskej republike s cieľom uľahčiť slovenským zdravotníckym pracovníkom prácu a zaistiť vyššiu kvalitu života pacientom s touto civilizačnou chorobou.